Vì Sao Atp Được Xem Là Đồng Tiền Năng Lượng Của Tế Bào, Tại Sao Nói Atp Là Đồng Tiền Năng Lượng myphamhera

Hoặc bạn có thể xem nhanh: Phân tích câu hỏi Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Bài 2 trang 73 sgk Sinh học 10 nâng cao: Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì:

ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP.ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào.Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP. Những giải thích đúng trong các giải thích trên là

Phân tích câu hỏi Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Lời giải:

ATP là chất được cấu tạo gồm bazơ ađênin, đường ribôzơ và ba nhóm phôtphat. Liên kết phôtphat thứ hai và thứ ba là phần tích luỹ năng lượng và khi các nhóm phôtphat này bị tách ra, năng lượng được giải phóng.Khi ATP bị phân giải nhờ enzim thì nhóm phôtphat không mất đi mà sẽ liên kết với chất thực hiện chức năng (prôtêin hoạt tải, prôtêin co cơ…) và khi hoạt động chức năng hoàn thành thì nhóm phôtphat lại liên kết với ADP để tạo thành ATP nhờ nguồn năng lượng tạo ra từ các phản ứng giải phóng năng lượng.ATP là một loại năng lượng được tế bào sản sinh ra để dùng cho mọi phản ứng của tế bào và được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào.

Bạn đang xem: Vì sao atp được xem là đồng tiền năng lượng của tế bào

Nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào vì:

– ATP được sử dụng cho mọi hoạt động sống của tế bào cân đến năng lượng.

– ATP là hợp chất cao năng, năng lượng trong ATP có thể dễ dàng giải phóng ngay khi tế bào cần sử dụng.

Xem thêm: Quyền Sở Hữu Tài Sản Là Gì, Quy đÁ»‹Nh Phã¡P LuậT Về QuyềN Sở HữU

→ ATP được sử dụng như một đơn vị tiền tệ năng lượng trong các hoạt động của tế bào.


Trong tế bào năng lượng ATP được sử dụng vào:

Sinh tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và cơ thể.Vận chuyển các chất trong tế bào, qua màng tế bào,…Sinh công phục vụ cho các hoạt động co cơ.

ATP là gì?


****
✅ Về chúng tôi

ttmn.mobi - Giúp bạn trả lời câu hỏi một cách nhanh và chính xác nhất các câu hỏi về Ai - Cái gì - Tại sao - Khi nào - Ở đâu - Như thế nào... Nơi cập nhật tổng hợp kiến thức về khoa học và đời sống hữu ích nhất.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply