Thanh Toán D/P Là Gì myphamhera

Hoặc bạn có thể xem nhanh: Điều kiện D/P (Documents against Payment)

Điều kiện D/P (tiếng Anh: Documents against Payment) là điều kiện thanh toán trả tiền ngay khi chứng từ được xuất trình. Thông thường, trong bộ chứng từ thanh toán theo điều kiện D/P thường kèm theo hối phiếu.

Bạn đang xem: Thanh toán d/p là gì


*

Điều kiện D/P (Documents against Payment)

Điều kiện D/P - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Documents against Payment, viết tắt là điều kiện D/P.

Điều kiện D/P là điều kiện thanh toán trả tiền ngay khi chứng từ được xuất trình (payable at sight). Ngân hàng thu hộ chỉ trao chứng từ thương mại khi nhà nhập khẩu thanh toán nhờ thu.

Thông thường, người trả tiền phải thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc sau khi bộ chứng từ được xuất trình. Đối với điều kiện D/P, trong Lệnh nhờ thu phải có chỉ thị "Release Documents against Payment".

Về mặt lí thuyết, thanh toán theo điều kiện D/P không nhất thiết phải có hối phiếu kèm theo. Số tiền nhờ thu sẽ căn cứ vào giá trị hóa đơn thương mại.

Trong thực tế, một mặt là là theo tập quán, mặt khác nếu không có hối phiếu thì không có căn cứ để kiện nhà nhập khẩu ra tòa với lí do là "không thanh toán hối phiếu", do đó, trong bộ chứng từ thanh toán theo điều kiện D/P thường kèm theo hối phiếu.

Tuy nhiên, tại một số nước người ta đánh thuế việc dán tem hối phiếu, do đó, để tránh phải nộp thuế các thương nhân đã không phát hành hối phiếu. Người nhập khẩu sẽ trả tiền theo qui định trong Lệnh nhờ thu.(Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê)

Điều kiện D/P X days sight

Điều kiện D/P X days sight là qui tắc nhờ thu, trong đó, lệnh nhờ thu qui định trong khoảng thời gian X ngày kể từ ngày bộ chứng từ xuất trình, nhà Nhập khẩu trả tiền để đổi lấy bộ chứng từ.

Xem thêm: Có Nên Tắt Ứng Dụng Của Dell Digital Delivery Là Gì, Dell Digital Delivery Là Gì

Điều kiện trao chứng từ như vậy, vẫn thuộc điều kiện D/P, nhưng nhà Nhập khẩu không phải trả tiền ngay khi nhìn thấy, mà được phép trả tiền trong khoảng thời gian là X ngày sau khi nhìn thấy bộ chứng từ.

Điều kiện D/P X days sight được áp dụng chủ yếu trong các tình huống sau:

a) Trong Thương mại quốc tế, không phải lúc nào hàng hóa và bộ chứng từ cũng đến nhà Nhập khẩu cùng lúc.

Do đó trong trường hợp bộ chứng từ đến trước, để tạo điều kiện cho nhà Nhập khẩu chỉ phải trả tiền khi hàng tới đích, người Xuất khẩu đồng ý để nhà Nhập khẩu trả tiền trong khoảng thời gian thích hợp là X ngày sau khi bộ chứng từ được xuất trình.

b) Nhà Xuất khẩu muốn chắc chắn là bộ chứng từ chỉ được trao khi đã nhận được tiền, tuy nhiên, không phải lúc nào nhà Nhập khẩu cũng có sẵn tiền để thanh toán. Do đó, nhà Xuất khẩu cho phép một khoảng thời gian là X ngày sau khi xuất trình chứng từ để nhà Nhập khẩu tìm kiếm nguồn tài trợ.

Nếu được ngân hàng bảo lãnh thanh toán, nhà Nhập khẩu có thể nhận được bộ chứng từ sớm mà chưa phải trả tiền ngay, tiền thu từ bán hàng được dùng để trả nợ khi đến hạn (sau X ngày).

Trong trường hợp này, người Xuất khẩu đã cấp tín dụng thương mại cho nhà Nhập khẩu.

c) Do điều kiện D/P X days sight có lợi hơn D/P đối với nhà Nhập khẩu, do đó, nhà Xuất khẩu có thể bán được nhiều hàng hơn, tăng doanh thu và mở rộng được thị phần. (Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê)

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply