Liên hệ

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row _builder_version=”3.0.106″ module_class=”lien-he-form”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_layout=”light” module_class=”text-contact-first”]

*Để liên hệ với chúng tôi, xin sử dụng mẫu bên dưới và điền thông tin của bạn Chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất có thể

[/et_pb_text][et_pb_contact_form _builder_version=”3.0.106″ title=”Liên hệ” success_message=”Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hồi đáp lại trong khoảng thời gian ngắn nhất…” submit_button_text=”Gửi ngay” email=”nguyenlinhk55@gmail.com,an.doan.1232@gmail.com, marketingilika@gmail.com” captcha=”off” use_redirect=”off” custom_button=”off” button_icon_placement=”right”][et_pb_contact_field field_title=”Họ và tên*” field_type=”input” field_id=”name” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” _builder_version=”3.0.106″ checkbox_checked=”off” checkbox_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ radio_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ select_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22phone%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” form_field_text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” form_field_text_shadow_horizontal_length=”0em” form_field_text_shadow_vertical_length=”0em” form_field_text_shadow_blur_strength=”0em” /][et_pb_contact_field field_title=”Số điện thoại*” field_type=”input” field_id=”phone” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” _builder_version=”3.0.106″ checkbox_checked=”off” checkbox_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ radio_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ select_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” form_field_text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” form_field_text_shadow_horizontal_length=”0em” form_field_text_shadow_vertical_length=”0em” form_field_text_shadow_blur_strength=”0em” /][et_pb_contact_field field_title=”Địa chỉ*” field_type=”input” field_id=”address” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” _builder_version=”3.0.106″ checkbox_checked=”off” checkbox_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ radio_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ select_options=”%91{%22value%22:%22Tên%22,%22checked%22:0}%93″ min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” form_field_text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” form_field_text_shadow_horizontal_length=”0em” form_field_text_shadow_vertical_length=”0em” form_field_text_shadow_blur_strength=”0em” /][et_pb_contact_field field_title=”Email*” field_type=”email” field_id=”email” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” _builder_version=”3.0.106″ checkbox_checked=”off” checkbox_options=”%91{%22value%22:%22Địa chỉ Email%22,%22checked%22:0}%93″ radio_options=”%91{%22value%22:%22Địa chỉ Email%22,%22checked%22:0}%93″ select_options=”%91{%22value%22:%22Địa chỉ Email%22,%22checked%22:0}%93″ min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” form_field_text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” form_field_text_shadow_horizontal_length=”0em” form_field_text_shadow_vertical_length=”0em” form_field_text_shadow_blur_strength=”0em” /][et_pb_contact_field field_title=”Bạn muốn gì từ Hera ?” field_type=”text” field_id=”message” required_mark=”on” fullwidth_field=”on” _builder_version=”3.0.106″ checkbox_checked=”off” checkbox_options=”%91{%22value%22:%22Tin nhắn%22,%22checked%22:0}%93″ radio_options=”%91{%22value%22:%22Tin nhắn%22,%22checked%22:0}%93″ select_options=”%91{%22value%22:%22Tin nhắn%22,%22checked%22:0}%93″ min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” form_field_text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” /][/et_pb_contact_form][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_code admin_label=”maps” _builder_version=”3.0.106″]<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14903.970899856027!2d105.7850022!3d20.9528073!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xc999aeea100a55a1!2zTeG7uSBwaOG6qW0gSGVyYSBZb3V0aCBFeHRlbmQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557914833498!5m2!1svi!2s” width=”100%” height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]