Là Gì? Nghĩa Của Từ Kiểm Kê Hàng Tồn Kho Tiếng Anh Là Gì Qui Trình Thực Hiện myphamhera

Hoặc bạn có thể xem nhanh: kiểm kê*

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Kiểm kê hàng tồn kho tiếng anh là gì

* * *

kiểm kê*

kiểm kê InventoryKiểm kê những gì có trong nhà: To inventory the contents of a house
inventorybáo cáo kiểm kê vật liệu: stores inventory reportbản kiểm kê: inventorybảng kiểm kê theo phí tồn (hàng tồn kho): cost inventorybiên bản kiểm kê hàng tồn kho: inventory recordschế độ kiểm kê (tồn kho) liên tục: perpetual inventory systemchế độ kiểm kê hàng định kỳ: periodical inventorychế độ kiểm kê hàng định kỳ: periodical inventory systemdanh sách kiểm kê tồn kho: inventory listkhấu hao (định giá) kiểm kê tồn kho: depreciation of inventorykiểm kê (tồn kho) liên tục, thường xuyên, thường trực: perpetual inventorykiểm kê cuối kỳ: ending inventorykiểm kê hàng định kỳ: periodical inventorykiểm kê hàng hóa: merchandise inventorykiểm kê hàng tồn kho: take an inventory (to...)kiểm kê hàng tồn kho định kỳ: period inventorykiểm kê hàng tồn trữ: inventory takingkiểm kê hàng trong kho: physical inventorykiểm kê kho liên tục: ship"s Inventorykiểm kê thực địa: physical inventorykiểm kê trên sổ sách: book inventorykiểm kê tuần hoàn (hàng trữ kho): cycle inventorykiểm kê vật tư: material inventoryphương pháp kiểm kê bán lẻ: retail inventory methodphương pháp kiểm kê bán lẻ: retail method of inventoryphương pháp kiểm kê cụ thể: physical inventory methodphương pháp kiểm kê định kỳ: periodic inventory methodphương pháp kiểm kê theo phí tổn (hàng tồn kho): cost method of inventoryphương thức kiểm kê tồn kho liên tục: continuous physical inventorysố kiểm kê hàng tồn trữ: inventory booksự kiểm kê: inventorysự kiểm kê hàng hóa tồn kho: inventory of merchandisesự kiểm kê kho lạnh: cold storage inventorysự kiểm kê nguyên liệu tồn kho: inventory of raw materialsbán để kiểm kê hàng trữ khostocktaking salebán hạ giá trước (hoặc sau) khi kiểm kêstocktaking salebáo cáo của kiểm kê viênactuarial reportbản kiểm kêschedulebản kiểm kê (để phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm soát)check listbản kiểm kê tiền trảtabchế độ kiểm kê số dư trên sổbalance of stock systemchế độ kiểm kê tồn kho liên tụcbalance of stock systemdấu kiểm kêuptickkiểm kê (hàng hóa) liên tụccontinuous stock takingkiểm kê hàngtallykiểm kê hàng tồn khophysical stock checkkiểm kê hàng tồn khophysical stock taking

Xem thêm: Nghỉ Dưỡng Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại

*
*
*

kiểm tra tại chỗ về thực trạng số lượng vật chất, về thực trạng hiện vật, và về giá trị số hàng hoá, tài sản để xác định số lượng hiện có, tình trạng chất lượng và giá trị của hàng hoá. Là phương pháp cơ bản của kiểm tra, thanh tra ngoài chứng từ (không có chứng từ).

Có KK thường xuyên (theo kì hạn đã quy định thành chế độ) và KK đột xuất. KK thường xuyên là nắm một cách có hệ thống và đánh giá mọi sự biến động về hàng hoá và tài sản. KK định kì là đánh giá mức hiện có về hàng hoá, tài sản vào từng thời kì nhất định, vào cuối năm hoặc vào thời điểm quy định.

- đg. Xét xem có hay còn bao nhiêu bằng cách phân từng loại và cộng các đơn vị thuộc cùng loại: Kiểm kê sách của thư viện; Cửa hàng nghỉ để kiểm kê cuối tháng.

hdg. Kiểm lại để xác định số lượng và tình trạng chất lượng. Kiểm kê tài sản.

Kiểm tra, đối chiếu trực tiếp, tại chỗ giữa thực tế và sổ sách đối với các loại tài sản hiện có của một đơn vị. Tùy theo yêu cầu quản lí và khả năng thực tế, có thể chọn lựa các loại kiểm kê cụ thể kiểm kê từng loại tài sản, kiểm kê toàn diện các loại tài sản, kiểm kê từng bộ phận, kiểm kê toàn đơn vị. Mục đích của kiểm kê là phát hiện sự thừa, thiếu tài sản do các nguyên nhân khác nhau để từ đó có những biện pháp tăng cường quản lí tài sản.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply