Định Nghĩa Của Từ ” Hộ Tịch Tiếng Anh Là Gì ? Hộ Tịch Tiếng Anh Là Gì myphamhera

Hoặc bạn có thể xem nhanh: hộ tịch*

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Hộ tịch tiếng anh là gì

* * *

hộ tịch*

hộ tịch noun civil status
civil statusmarital statuschứng thư hộ tịchidentity certificatehộ tịch viênregistrarhộ tịch viên phụ trách vấn đề (ở tòa phá sản)registrar in bankruptcyphòng đăng ký hộ tịchregistryphòng hộ tịchregister officephòng hộ tịchregistry officesổ hộ tịchregister of birthstrưởng ty hộ tịchregistrar general

Xem thêm: Activate Windows Search Là Gì ? Có Nên Vô Hiệu Hóa Nó Không?

*
*
*

những sự kiện cơ bản xác định tình trạng thân nhân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Đăng kí HT là chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 1) Xác nhận các sự kiện: sinh; tử; kết hôn, nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc; đăng kí khai sinh, khai tử quá hạn; đăng kí lại các việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; 2) Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi vào sổ đăng kí HT các việc về li hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, huỷ hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc những sự kiện khác do pháp luật quy định. Giấy tờ HT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo thủ tục, trình tự được quy định tại Nghị định 51CP ngày 10.5.1997 về việc đăng kí và quản lí hộ khẩu là bằng chứng công nhận các sự kiện về HT, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. Điều 2: quản lí HT là công việc thường xuyên của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện để theo dõi thực trạng và sự biến động về HT, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tại cơ sở xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình. Cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ đăng kí HT. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ đăng kí HT theo quy định của pháp luật về HT và có trách nhiệm tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ đăng kí HT. Việc đăng kí, kiểm tra và xử lí các vi phạm về HT phải được thực hiện kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật về HT. Việc đăng kí và quản lí HT có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về HT. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí kết hoặc tham gia có quy định khác với Nghị định 51CP và những quy định khác của pháp luật về HT, thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Sổ đăng kí HT được lưu ở hai cấp: một bộ sổ lưu tại Uỷ ban nhân dânxã, phường, thị trấn nơi đăng kí HT và một bộ sổ lưu tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- dt. Các sự kiện trong đời sống của một người thuộc sự quản lí của pháp luật: đăng kí hộ tịch khai báo hộ tịch với công an khu phố.

hd. Sổ ghi dân số. Hộ tịch dân làng.

1. Tình trạng nhân thân của một người có liên quan đến họ tên, ngày và nơi sinh, cha, mẹ, quốc tịch, kết hôn, chết. 2. Hộ tịch được xác định bằng các giấy tờ gồm: giấy khai sinh, giấy giá thú, giấy khai tử. 3. Những thay đổi về hộ tịch phải được ghi vào giấy tờ về hộ tịch như: thay đổi quốc tịch, thay đổi họ tên, cải chính ngày sinh, nuôi con nuôi, li hôn, chết, vv. 4. Việc đăng kí hộ tịch được thực hiện theo điều lệ về đăng kí hộ tịch.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply