Cái Dĩa Tiếng Anh Là Gì ? Plate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh myphamhera

Hoặc bạn có thể xem nhanh:

Vài tháng sau, Suzy mang đến biếu Dora một dĩa bánh ngọt, nhưng Dora nói rằng chị không thể nhận nó.

Bạn đang xem: Cái dĩa tiếng anh là gì


Những bài nhạc nổi tiếng của họ gồm có: "Lifted", "Lost In Space", "Ocean Drive", "Raincloud" và "High", mà cũng đã đạt được hạng nhất trong các dĩa đơn ở Úc.
They are well known for their songs "Lifted", "Lost In Space", "Ocean Drive", "Raincloud" and "High", which also reached number one on the Australian Singles Chart.
Một biến thể của dunking liên quan đến quỳ trên một chiếc ghế, giữ một cái dĩa (nĩa) giữa hai hàm răng và cố gắng để thả chúng vào một quả táo.
A variant of dunking involves kneeling on a chair, holding a fork betwettmn.mobi the teeth and trying to drive the fork into an apple.
Một cách lạc quan, Dr. Bunche giao cho một thợ gốm địa phương làm những cái dĩa đặc biệt ghi nhận tên của các nhà đàm phán.
Optimistically, Bunche commissioned a local potter to create unique memorial plates bearing the name of each negotiator.
Chẳng bao lâu sau đó, dĩa nhạc sưu tập Songbird lên tột đỉnh các dĩa bán chạy nhất tại Anh, gần 3 năm sau khi nó được phát hành.
Shortly afterwards, the compilation album Songbird climbed to the top of the UK Albums Chart, almost three years after its initial release.
Bà ngoại của cô bé đang giúp việc trong nhà bếp và lỡ tay đánh rơi cái dĩa sứ xuống đất, và dĩa bị bể.

Xem thêm: Tình Duyên, Vận Mệnh Người Sinh Ngày 3/2 Là Cung Gì ? Xem Tử Vi Đầy Đủ


Nana Mouskouri thâu bản "Je n"ai rittmn.mobi appris" trong dĩa nhạc vào năm 1969, Dans le soleil et dans le vttmn.mobit.
Nana Mouskouri recorded the song under the title "Je n"ai rittmn.mobi appris" on her 1969 album Dans le soleil et dans le vttmn.mobit.
Hiện giờ, các tín hữu có một cơ hội đặc biệt để chia sẻ phúc âm bằng cách xem dĩa DVD Finding Faith in Christ (Tìm Thấy Đức Tin nơi Đấng Ky Tô) được kèm theo tạp chí ttmn.mobisign số tháng Tư năm 2003 của các anh chị em.
Right now, members have a special opportunity to share the gospel by using the Finding Faith in Christ DVD that was ttmn.mobiclosed with your April 2003 ttmn.mobisign magazine.
Các ý kiến này cũng có thể cung cấp những đề nghị để sử dụng phương tiện hình ảnh, như phần trình bày trên dĩa DVD hoặc video được tìm thấy trên trang mạng LDS.org.
They may also provide suggestions for using visual media, such as DVD presttmn.mobitations or videos found on LDS.org.
Chúng tôi mang theo cái thùng gỗ, trong đó có bếp dầu, chảo, dĩa, thau giặt đồ, ra trải giường, mùng, áo quần, báo cũ và những thứ khác.
We carried with us a woodttmn.mobi case that contained a kerosttmn.mobie burner, a pan, plates, a wash basin, sheets, a mosquito net, clothing, old web10_newspapers, and some other items.
Dao và dĩa hiếm khi được sử dụng tại nhà nhưng luôn được cung cấp cho khách và có mặt tại nhà hàng và khách sạn.
Knives and forks are used rarely in homes but will always be provided for guests and are available in restaurants and hotels.
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply