Biển Báo Cầu Vượt Liên Thông Là Gì, Biển Báo 447C Báo Cầu Vượt Liên Thông myphamhera

Hoặc bạn có thể xem nhanh:

Việc đặt Biển báo cầu vượt liên thông với các số hiệu R.447a, R.447b, R.447c, R.447d nhằm mục đích chỉ dẫn người tham gia giao thông điều gì? Để hiểu rõ hơn về biển báo này, bạn đọc có thể tham khảo thông tin dưới đây.

Bạn đang xem: Cầu vượt liên thông là gì


1. Biển báo cầu vượt liên thông R.447a

*

Số hiệu biển báo cầu vượt liên thông: R.447a

Tên biển báo: Biển báo cầu vượt liên thông

Ý nghĩa biển báo: Biển báo giao thông này được đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

2. Biển báo cầu vượt liên thông R.447b

*

Số hiệu biển báo cầu vượt liên thông: R.447b

Tên biển báo: Biển báo cầu vượt liên thông

Ý nghĩa biển báo: Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In Charge Of Là Gì ? Các Ý Nghĩa Phổ Biến Nhất To Be In Charge Of Có Nghĩa Là Gì

3. Biển báo cầu vượt liên thông R.447c

*

Số hiệu biển báo cầu vượt liên thông: R.447c

Tên biển báo: Biển báo cầu vượt liên thông

Ý nghĩa biển báo: Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

4. Biển báo cầu vượt liên thông R.447d

*

Số hiệu biển báo cầu vượt liên thông: R.447d

Tên biển báo: Biển báo cầu vượt liên thông

Ý nghĩa biển báo: Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

Hy vọng trong quá trình tham gia giao thông, bạn gặp biển báo giao thông như trên thì đã hiểu ý nghĩa của biển báo như thế nào. Ngoài biển báo này, bạn còn gặp các biển báo chỉ dẫn khác như Biển báo nơi đỗ xe dành cho người tàn tật, Biển báo mô tả tình trạng đường,…


Tags
bien bao cau vuot lien thong Biển báo cầu vượt liên thông R.447a Biển báo giao thông R.447b
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply